PRODUKTOVÉ INFORMACE A OBJEDNÁVKY:

 

Pokud potřebujete poradit s výběrem, nebo si chcete zboží objednat po telefonu, jsme tu pro Vás na níže uvedených kontaktech.


tel.:      +420 389 501 065

email:   info(at)e-lenovo.cz

 

Provozní doba:

 

po-pá 8:00-17:00 h

 

SERVISNÍ STŘEDISKO: 

 

Jsme autorizovaným servisním střediskem PC Net CZ spol. s r.o. pro záruční a pozáruční opravy přístrojů řady THINK. Pro servisní požadavky můžete využít níže uvedené kontakty.

 

tel.: +420  389 501 065

email: servis(at)e-lenovo.cz

 

Novinky
Nakupujete u profesionálů

 

 

Zde se nacházíte: / Vrácení zboží do 14 dní

Vrácení zboží do 14 dní

Zakoupili jste zboží, které pro vás není to pravé a chcete využít svého práva, vrátit jej v zákonné 14denní lhůtě? Níže najdete podmínky a doporučený postup. 


Nárok na vrácení zboží


 

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo na odstoupení od smlouvy, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby a u smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost. 


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.doc

 

Kam a jak zboží vrátit


 

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit zasláním odstoupení od smlouvy elektronicky na e-mail (info@e-lenovo.cz) nebo také korespondenčně na níže uvedenou adresu, a to zasláním odstoupení od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

VTR computers, s.r.o. - Authorized Service Center 

Malé náměstí 941

391 81 Veselí nad Lužnicí

 

Vrácené zboží by mělo být dobře zabalené, aby nedošlo k jeho poškození přepravou. Zboží by mělo být uvedené do původního stavu bez známek používání – vyhnete se tak možnému snížení vrácené částky o vynaložené náklady na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.
Nejlepší možností je zaslání vyplněného Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu.
Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Mějte na vědomí


 

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodávající s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) Každý takový případ je řešen individuálně, proto doporučujeme nás nejdříve kontaktovat. Doporučujeme vracet zboží nepoužité.
Např. pokud si objednáte tiskárnu, osadíte ji spotřebním materiálem, je nutné uhradit spotřebovaný spotřební materiál a náklady vynaložené na uvedení tiskárny do původního stavu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali nebo zaslali zakoupené zboží nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Je třeba mít na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodejcem a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.